• Bildiri tam metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.
 • Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı  (iki yana yaslı) ve 1,5 satır aralığıyla  yazılmalıdır.
 • Bildirinin en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı: 14 Punto, İlk harfleri büyük, koyu ve ortada
 • Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.
 • Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.
 • Ana Başlıklar: 12 Punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.
 • Alt Başlıklar: 12 Punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.
 • Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı / soyadları, yayın yılı ve sayfa no  olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

Örnek: (Türkmen, 2015:24)

 • Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Örnek: Türkmen, U. (2015). Müzik Eğitimi, Kocatepe Yayınları, Afyonkarahisar