• Her konuşmacının sunum süresi 20 dakikayla sınırlıdır.
  • Salonlarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır.
  • Salonların birinde seslendirme sistemi olacak, diğerlerinde bilgisayar hoparlörü kullanılacaktır. Bu nedenle konuşmacıların sunum yöntemini önceden düzenleme kuruluna iletmesi oturumlar için önemlidir.
  • Konuşmacıların sunumlarını en geç bir saat önceden salon görevlilerine ulaştırmaları sempozyumun işleyişi için önemlidir.
  • Sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılabilecektir.
  • Yurt dışı katılımcıları Skype üzerinden sunumlarını yapabilirler.