Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN  (Başkan)   Afyon Kocatepe University
Adem KILIÇ Ordu University
Gonca GÖRSEV Ordu University
Arş. Gör. Selma Kozak Dokuz Eylül University
Rıfat BELTEKİN Afyon Kocatepe University
Filiz YILDIZ Afyon Kocatepe University
Suat DANDİNOĞLU Afyon Kocatepe University
Bensu KİTİRCİ Afyon Kocatepe University
Ezginur KÜÇÜKDÜRÜM  Afyon Kocatepe University
Betül GÜVEN Afyon Kocatepe University
Didem KARABAŞ Afyon Kocatepe University
Rümeysa ÇALIŞKAN Afyon Kocatepe University
Rabia Nadide YAVUZ Afyon Kocatepe University
Osman Özdemir Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi
Halim Türkmen Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi