Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN  (Başkan)   Afyon Kocatepe University
Adem KILIÇ Ordu University
Gonca GÖRSEV Ordu University
Arş. Gör. Selma Kozak Dokuz Eylül University
Rıfat BELTEKİN Afyon Kocatepe University
Filiz YILDIZ Afyon Kocatepe University
Suat DANDİNOĞLU Afyon Kocatepe University
Bensu KİTİRCİ Afyon Kocatepe University
Ezginur KÜÇÜKDÜRÜM  Afyon Kocatepe University
Betül GÜVEN Afyon Kocatepe University
Meryem TAKAN Afyon Kocatepe University
Rümeysa ÇALIŞKAN Afyon Kocatepe University
Beyza YETİM Afyon Kocatepe University
Osman Özdemir Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi
Halim Türkmen Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi