Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

Özet Yazım Kuralları

   Bildiri özetleri, MS Word formatında hazırlanarak, 25 Mart 2018 Pazar günü saat 23:59’a kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

Dil

  1. Sunum dili Türkçe olan bildiriler için Türkçe ve İngilizce özet hazırlanmalıdır. Sunum dili İngilizce olan bildiriler için sadece İngilizce özet yeterlidir.

 

Başlık

  1. Gereksiz uzunlukta bildiri başlığından kaçınılmalıdır.

 

Yazar(lar)

      3.Yazar(lar)ın e-posta adresine ve varsa, mensup olunan kurum/kuruluş bilgisine yer verilmelidir.

 

Özet Metni

  1. Metin en az 300, en çok 400 kelimeden oluşmalıdır. Buna dipnotlar da dahildir
  2. Metinde en az 2, en çok 10 kaynağa gönderme yapılmalıdır.
  3. Metinde gönderme yapılan kaynaklar köşeli parantez ile numaralandırılmalıdır. Bu gösterimler ve KAYNAKLAR başlığı altında sergilenen künye bilgileri, sözcük sayısı hesaplamasında dikkate alınmaz.

 

Anahtar Sözcükler

  1. Metnin sonunda en az 2, en çok 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.

 

Kaynaklar

  1. Metinde gönderme yapılan her kaynağa ait künye bilgileri, KAYNAKLAR başlığı altında sergilenmelidir.

 

 -  "Örnek bildiri özeti için tıklayınız."

 

 

   

 

MEDYA SPONSORU